Contacte

Contacte: Jan Reig (646 02 19 20)
tiletjan@hotmail.com
janreig18@gmail.com

També al facebook dels gegants del Tros de Solsona i un canal a you tube.

Pàgines amigues i recomenades

Taller Ventura&Hosta: http://www.venturahosta.net/ç
Taller de gegants, Creacions Tallaferro http://www.creacionstallaferro.cat/
Agrupació gegantera de Catalunya: http://www.gegants.cat
Jan Reig, un dels constructors: http://gegantsjanreig.blogspot.com.es/